Bank Samotnych Serc

 

REGULAMIN

 

 

 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady i warunki korzystania z usługi Chat sms  za pomocą wiadomości SMS Premium Rate (zwanej dalej „Usługą”) .

 

 2. Organizatorem usługi jest Piotr Ziółek ul. Warszawska 11a 05-806 Granica, Gmina Michałowice, powiat Pruszkowski, woj. MAZOWIECKIE zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 011171109, NIP 5341016648 (zwany dalej ”Organizatorem”).

 

 3. Osoba korzystająca (zwana dalej „Użytkownikiem”)  zobowiązana jest do zapoznania się z ninjeszym Regulaminem przed  skorzystaniem z Usługi . Użytkownik korzystając  z Usługi wyraża zgodę na zastosowanie postanowień Regulaminu. Organizator informuje, iż reklamacje wynikające z nie zapoznania się z Regulaminem nie będą uwzględniane przez Organizatora.

 

 4. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom  przeprowadzenie rozmów towarzyskich z innymi Użytkownikiami Serwisu poprzez komunikację za pomocą wiadomości SMS Premium Rate

 

 5. Uczestnictwo w usłudze Chat sms jest dobrowolne.

 

 6. Użytkownik ma prawo w każdym momencie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

 

 7. Uczestnictwo w usłudze Chat sms polega na przesyłaniu wiadomości sms rozpoczynających się od prefiksu (identyfikującego podmiot reklamujący) np. xxxxx pod numer 72****.

 

 8. Użytkownikiem Usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (Era, Plus GSM, Orange i Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym). Opłata za wysłanie wiadomości SMS Premium Rate na numer 72xxx wynosi 2,46 z VAT. Każdorazowe, kolejne przesłanie SMS na powyższy numer powoduje kolejne pobranie takiej samej opłaty.

 

 9. Do korzystania z Usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe.

 

 10. Osobom poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z Usługi.

 

 11. Użytkownik zobowiązany jest nie wysyłać SMS-ów, z telefonu komórkowego bez wiedzy i zgody właściciela numeru telefonu.

 

 12. Użytkownik, który skorzysta z Usługi, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie wiadomości SMS od innych Użytkowników za pośrednictwem Organizatora.

 

 13. Wszelkie informacje otrzymywane przez Uczestnika w ramach usługi mają formę niezobowiązujących rozmów na dowolny temat o ile nie naruszają obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych zasad moralnych.

 

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 

 1)      korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,

 

 2)      korzystanie z Usługi przez osoby niepełnoletnie,

 

 3)      szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,

 

 4)      treści wiadomosci SMS wymienianych między Uczestnikami. Organizator nie ma wpływu na przebieg rozmów i ewentualne ustalenia Uczestników. Uczestnik nie może domagać się od Organizatora nawiązania kontaktu poza Usługą Chat sms z osobą prowadzącą rozmowę w ramach Usługi. Rozmowy z innymi Uczestnikami mogą być całkowicie fikcyjne; ustalenia pomiędzy Uczestnikami nie mogą być więc uznawane za wiążące.

 

 15. Organizator zastrzega sobie uniemożliwianie wymiany między Uczestnikami numerów telefonów oraz informacji identyfikujących Uczestników (poza imieniem oraz miejscowością zamieszkania).

 

 16. Uczestnik  poprzez fakt uczestnictwa w Usłudze wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego numeru telefonu komórkowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS.

 

 17. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres ziolek-piotr@wp.pl

 

 18. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane przez  Organizatora w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania

 

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

Komentarze

Marek, Dodany: 05.02.2020, 22:48
Witam piękne panie

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl